Xem điện thư này trên trình duyệt của bạn

 

Ansari ở Ấn Độ

Theo một truyền thuyết, người Ansari là cư dân của thành phố Medina, và Ansari là danh hiệu được ban cho cho những người đã che chở và giúp đỡ nhà tiên tri Mohammad trong cuộc chiến tôn giáo đầu tiên của ông chống lại Mecca. Trong những năm gần đây, phong trào truyền giáo Hồi giáo Tableeghi Jamat đã nhen nhúm lòng nhiệt thành và khiến họ nhận thức được các nguyên tắc căn bản của Hồi giáo. Con gái người Ansari thường phải ngưng học vì áp lực xã hội.

Những khó khăn trở ngại: Người Ansari cần phải thấy rằng Chúa Giê-xu ‐ mà người Hồi giáo gọi là Isa al Masih là Đấng Mê-si ‐ cũng là vị cứu tinh của họ, không chỉ là vị cứu tinh của những người theo đạo Cơ-đốc. Xin cầu nguyện để họ có sự nhận biết thuộc linh này.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành: Cầu nguyện xin Chúa cho người Ansari sẽ bị thu hút bởi Chúa Giê-xu và được Đức Thánh Linh thúc đẩy để tìm hiểu thêm về Ngài.

Suy gẫm Thánh Kinh: "Chúa rực-rỡ oai-vinh Hơn các núi sự cướp-giựt." Thi-thiên 76:4

Lời cầu nguyện Kinh thánh: Xin cầu nguyện để nhóm người này sẽ nhận ra sự uy nghiêm và vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời, và ngợi khen Ngài.

Tập trung vào lời cầu nguyện: Nếu có thì cũng rất ít người tin theo Chúa Giê-xu trong vòng người Ansari. Cầu nguyện xin Chúa cho các tín hữu người Ansari có thể gieo lời Chúa trong gia đình và cộng đồng của họ một cách hữu hiệu và có kết quả để thúc đẩy phước lành của Đức Chúa Trời thành một phong trào lan rộng từ gia đình này sang gia đình khác. Xin cầu nguyện cho các gia đình người Ansari sẽ ngày càng nặng lòng tìm kiếm sự tha thứ cho tội lỗi của họ, và nhận ra sự tha thứ trọn vẹn được bày tỏ trong công việc của Đấng Christ đã hoàn tất trên thập tự giá.

 


 
Android Apple iOS Ứng dụng tí hon trên mạng Thư điện tử In