Xem điện thư này trên trình duyệt của bạn

 

Người Albanian ở Thụy Điển

Dân số người Albani ở Thụy Điển có phần nhỏ hơn so với các nhóm người Hồi giáo khác. Nhiều người Albani nộp đơn xin tạm cư ở Thụy Điển mỗi năm vì ở đó họ có cơ hội làm ăn kiếm sống tốt hơn so với ở Albani.

Khó khăn trở ngại trong việc truyền giáo: Vì còn quá ít người Albani ở Thụy Điển nên việc thành lập bất kỳ mục vụ nào cũng có phần khó khăn. Việc thành lập một hội thánh Albani ở Thụy Điển sẽ đòi hỏi những nhân sự truyền giáo xuyên văn hoá từ bên ngoài đến, học ngôn ngữ và văn hóa của họ.i

Phương cách tiếp cận cộng đồng: Chương trình phát thanh và các phương tiện truyền thông khác, cùng với các tín hữu hiện có, có thể hữu ích cho việc tiếp cận cộng đồng này. Những nhân sự truyền giáo xuyên văn hóa sẽ cần huấn luyện các tín hữu Cơ Đốc người Albani cách môn đồ hóa người khác theo đường lối của Đấng Christ.

Câu Kinh Thánh để suy gẫm: "Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được."
- Giăng 15:5

Tiêu điểm để cầu nguyện Cầu nguyện xin Chúa giúp nhóm người này hiểu rằng nếu không sống trong Ngài, họ không thể làm việc gì có giá trị thuộc linh và vĩnh cửu được. Xin cầu nguyện để người Albani ở Thụy Điển sẽ có một cộng đồng vững mạnh xung quanh họ. Xin cầu nguyện để những nhu cầu căn bản của họ sẽ được đáp ứng. Cầu nguyện xin Chúa ban phước cho người Albani về mặt thuộc linh và kinh tế, để họ biết rằng Ngài là Đấng chu cấp cho họ. Xin cầu nguyện để Chúa gửi những sứ giả đầy lòng yêu thương của Đấng Christ đến với người Alban ở Thụy Điển.

 


Tải xuống ứng dụng di động Nhóm Người Chưa Nghe Tin Lành Hôm Nay dạng Android hoặc iOS
 
Android Apple Điện thư Phát thanh trực tuyến Ứng dụng tí hon trên mạng In