Xem điện thư này trên trình duyệt của bạn

 

Người Arghun ở Pakistan

Tên của nhóm người Argon (hoặc Arghun) bắt nguồn từ từ ngữ "Arghwani" trong tiếng Ba Tư nghĩa là màu đỏ đẹp. Họ thuộc trường phái Hanafi của Hồi giáo Sunni và tin rằng Chúa đã phán qua nhà tiên tri Mohammed. Họ học theo kinh Koran để được hướng dẫn cách sống một cuộc sống công chính.

Khó khăn trở ngại trong việc truyền giáo: Là người Hồi giáo Sunni, người Argon tin rằng Chúa đã định trước số phận của họ. Bởi vì họ cảm thấy Allah xa xôi và khó tiếp cận, nên họ cũng tin vào các tà linh và tìm cách làm vừa lòng họ. Họ không có khái niệm về một Đấng Cứu Rỗi có quyền tha tội.

Phương cách tiếp cận cộng đồng: Sự cầu nguyện, mục vụ truyền giáo trên mạng và sự làm chứng của các tín hữu Cơ đốc người Pakistan có thể có hiệu quả trong việc tiếp cận nhóm người Hồi giáo này.

Câu Kinh Thánh để suy gẫm: "Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần-linh ngay-thẳng."
- Thi-thiên 51:10

Tiêu điểm để cầu nguyện Xin cầu nguyện để những người lãnh đạo trong nhóm người này có tấm lòng mong muốn được trong sạch trước mặt Chúa, và họ sẽ dạy những người khác đường lối của Ngài. Xin cầu nguyện để các cộng đồng người Argon ở Pakistan sẽ ngày càng quan tâm đến Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si. Xin cầu nguyện để họ sẽ bị thu hút về Chúa Giê-xu và Ngài sẽ kéo người Argon về với Ngài. Cầu nguyện xin Chúa dấy lên một phong trào đến với Đấng Christ giữa những người Argon trong thập kỷ này.

 


Tải xuống ứng dụng di động Nhóm Người Chưa Nghe Tin Lành Hôm Nay dạng Android hoặc iOS
 
Android Apple Điện thư Phát thanh trực tuyến Ứng dụng tí hon trên mạng In