Xem điện thư này trên trình duyệt của bạn

 

Người Ả Rập - Hijazi ở UAE

Người Hijazi có giọng nói của sa mạc Ả Rập kể nhiều về cuộc sống và văn hóa của họ khi họ lang thang trên những sa mạc khắc nghiệt của nước Các Tiểu vương Ẩ Rập Thống Nhất (UAE) cùng với lạc đà, cừu và dê vốn là nguồn sinh kế chính của họ. Ngồi xung quanh đống lửa, bên ngoài lều của họ thường được dệt từ lông dê hoặc lông lạc đà, họ thường ngâm thơ hoặc hát các bài hát kèm theo đàn luýt (oud), sáo hoặc trống trong khi kể lại những câu chuyện về lịch sử hoặc cuộc đời của họ. Đặc biệt những người phụ nữ thành thạo trong nghệ thuật này. Mặc dù họ có ít tài sản, nhưng một thứ quan trọng phải có là cái ấm nấu cà phê của họ. Đa số coi những công việc lao động chân tay là thấp hèn. Tuy nhiên, nhiều người trong vòng họ nay chấp nhận các công việc được trả lương ở các vùng thành thị để cải thiện cuộc sống của họ có nhà ở, dịch vụ y tế và giáo dục tốt hơn.

Khó khăn trở ngại trong việc truyền giáo: Người Ả Rập Xê Út Hijazi là những người du mục và họ có niềm tin đồng nhất với hệ thống tín ngưỡng Hồi giáo. Đây là những lý do chính khiến khó mà tiếp cận họ đem họ đến với Đấng Christ.

Phương cách tiếp cận cộng đồng: Các tín hữu Cơ-đốc có lòng có thể tặng cho người Hijazi các bản ghi âm phúc âm, máy radio được tinh chỉnh để nghe đọc Kinh thánh và các câu chuyện về Chúa Giê-xu trong Kinh thánh.

Câu Kinh Thánh để suy gẫm: "Vậy, hãy biết sự cứu-rỗi của Đức Chúa Trời nầy đã sai đến cho người ngoại; những người đó sẽ nghe theo vậy."
- Công-vụ Các Sứ-đồ 28:28

Prayer Focus Xin cầu nguyện để nhóm người này sẽ nghe và tiếp nhận sứ điệp về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện xin Chúa cho các tín hữu Cơ-đốc quan tâm đến người Hijazi một nỗ lực nghiêm túc, có kế hoạch để tiếp cận họ để rồi người Hijazi có cơ hội cho Đấng Christ ban phước cho gia đình và cộng đồng của họ. Cầu nguyện xin Chúa cho họ có một cơn đói thuộc linh để dẫn họ đến với thập tự giá.

 


 
Android Apple Điện thư Phát thanh trực tuyến Ứng dụng tí hon trên mạng In