Xem điện thư này trên trình duyệt của bạn

 

Người Rashaida ở Eritrea

Người Rashaida sống ở hai bên bờ Biển Đỏ là người Bedouin, có nguồn gốc từ một bộ lạc lớn ở lục địa Ả Rập khoảng 150 năm trước. Họ là dân du mục sống trong lều làm bằng da dê. Họ làm nghề chăn nuôi, phần lớn là dê và cừu. Vì nhiều người không biết đọc hay biết viết, nên họ thường ghi nhớ thuộc lòng rất chi tiết phả hệ của các con vật của mình, lưu giữ trong lòng chi tiết về đàn gia súc của họ qua bảy hoặc tám thế hệ trước.

Khó khăn trở ngại trong việc truyền giáo: Lối sống du mục khiến việc xây dựng mối quan hệ với người Rashaida đặc biệt khó khăn.

Phương cách tiếp cận cộng đồng: Sứ điệp phúc âm cần phải đến với những người mù chữ này bằng lời nói, qua các câu chuyện trong Kinh thánh, video, bản ghi âm Tin lành, và các phương tiện tương tự. Những nhịp cầu bằng hữu cần được xây dựng.

Câu Kinh Thánh để suy gẫm: "Đức Giê-hô-va sẽ ban sức-mạnh cho dân-sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình-an cho dân-sự Ngài"
- Thi-thiên 29:11

Tiêu điểm để cầu nguyện Xin cầu nguyện cho những tân tín hữu Cơ-đốc trong nhóm người này được Chúa ban phước, đầy sức mạnh và sự bình an. Có thể đã có một vài người tin Chúa Giê-xu trong cộng đồng Rashaida. Cầu nguyện xin Chúa cho họ trở thành những đại sứ đầy tình yêu thương của Chúa Giê-xu cho gia đình và cộng đồng của họ. Cầu nguyện cho các gia đình người Rashaida sẽ có thể sống cuộc sống bình yên. Cầu nguyện cho nước Eritrea có sự ổn định và thịnh vượng. Cầu nguyện xin Chúa sai những nhân sự Cơ-đốc có lòng mạnh dạn và yêu thương đến với người Rashaida để xây dựng Hội thánh của Đức Chúa Trời tại nước Eritrea và các vùng xa hơn nữa.

 


Tải xuống ứng dụng di động Nhóm Người Chưa Nghe Tin Lành Hôm Nay dạng Android hoặc iOS
 
Android Apple Điện thư Phát thanh trực tuyến Ứng dụng tí hon trên mạng In